ASTON MARTIN Imperial Weimaraner

20-07-2020
GChPL, PLCh, SKCh,HUCh, JChPL, PP I-go st.
ASTON MARTIN Imperial Weimaraner
😍😍INTERCHAMPION C.I.E.🥰🥰
Gratulacje dla właścicieli Gabrysi i Manfred Wydra 😘😘

imperial weimaraner

imperial weimaraner

imperial weimaraner