CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
       INTERCHAMPION C.I.E. !!!!!!!

    CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
         CHAMPION CZARNOGÓRY 
                (CHAMPION OF MONTENEGRO)

imperial weimaraner

     CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
        CHAMPION MACEDONII !!!!!
                   (MACEDONIA CHAMPION)

imperial weimaraner

     CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
          CHAMPION JUGOSŁAWII 
                   (CHAMPION OF YUGOSLAV) 

imperial weimaraner

     CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
            CHAMPION BAŁKANÓW 
                  (CHAMPION OF THE BALKANS)

imperial weimaraner

29-30.08.2020 MACEDONIA - Ohrid
1x BOG 2
2x BOB
2x CACIB
2x CAC
2x ex
------------------------------------------------------
31.08.- 1.09.2020 MONTENEDRO  - Danilovgrad
1x BOG 2
1x BOB
1x CACIB
1x rCACIB
2x CAC
2x ex

imperial weimaraner

imperial weimaraner

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Druskieniki
07-09.08.2020 Druskieniki Litwa
- 3 x dosk (ex) 
- 1 x CAC 
- 2 x resCAC 
- 1 x resCACIB
- 1 x CACIB 
- 1 x BOS 

imperial weimaraner

            CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
                    CHAMPION LITWY !!!!!!! 

imperial weimaraner

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Budapeszt 
13-16.02.2020 Budapeszt Węgry 
- 4x dosk (ex) 
- 1x cac
- 2x rcac 
CASSIOPEIA Imperial Weimaraner rozpoczęła  
        CHAMPIONA WĘGIER !!! 

imperial weimaraner


      CASSIOPEIA Imperial Weimaraner  
     !!!!!!!! CHAMPION POLSKI !!!!!!!!!
CACIB Katowice 08.02.2020 
- sędzia Myriam Vermeire (Belgia) 
- klasa użytkowa (working class)
- dosk.(ex) 1
- CWC,
- rCACIB !!! 

imperial weimaraner


CASSIOPEIA Imperial Weimaraner  rozpoczęła
Championa Czech 
2x CACIB Brno Czechy 1-2 02. 2020 
01.02. sędzia (judge) Leoś Jncik 
02.02. sędzia (judge)  Tatiana Urek 
- 2x klasa pośrednia (intermediate class)
- 2x ocena dosk. 
- 2x rcac 

imperial weimaraner

CASSIOPEIA Imperial Weimaraner rozpoczęła
       CHAMPIONA SŁOWACJI 
3 x CACIB Nitra Słowacja 24-26.01.2020
- 2x klasa pośrednia (intermediate class)
- 1x klasa użytkowa (working class)

- 3 x  ocena dosk (ex)
- 3 x lokata 1 
- 3 x cac 


imperial weimaraner

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich Rybnik 15.09.2019
- sędzia (judge) Marlena Jakubowska
- klasa pośrednia (intermediate class)
- ocena doskonała (ex)
- lokata 1 
- cwc 

imperial weimaraner

w wieku 15 miesięcy rozpoczęła Championa Polski oraz
 INTERCHAMPIONA 
CACIB Zakopane 03.08.2019
- sędzia Izabela Krasowski-Salamon
- klasa pośrednia (intermediate class)
- dosk.(ex)
- 1/3
- CWC 
- Najlepsza Dorosła Suka w Rasie 
- CACIB !!!!!

-  !!!!! BOG 2 !!!!!


imperial weimaraner

CAC & CACIB Kamionka 18.05.2019
CAC sędzia (judge) Magdalena Musiał 
- klasa młodzieży (junior class) 
- dosk, I/3 
- ZWYCIĘZCA MŁDZIEŻY  (Junior Winner) !!
- NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE ( BOB Junior) !! 
- NAJLEPSZY JUNIOR GRUPY 7 (Best Junior Group 7)
CACIB sędzia (judge) Jozef Jursa (SK) 
- dosk II/3


imperial weimaraner

CASSIOPEIA Imperial Weimaraner 
!!!!!!!!!!! MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI !!!!!!!
Tylko 9 dni potrzebowała Cassi do zrobienia
Młodzieżowego Championa Polski 

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych Łódź 12.05.2019 
- Klasa młodzieży
- dosk.(ex) 1/3 

- ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY !!!! 

imperial weimaraner

XXVIII Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych 05.05.2019 
- sędzia Stanisław Abłamowicz 
- klasa młodzieży (junior class) 
- ocena dosk. (ex) 
- lokata 1 
- ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY
- NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE (BOB Junior)
- NAJLEPSZY JUNIOR GRUPY 7 
- ZWYCIĘZCA RASY  (BOB) !!!!! 
- ZWYCIĘZCA GRUPY 7 lokata II (BOG II) !!!!!


imperial weimaraner

4 Krajowa Wystawa Psów Ras Myśliwskich Jeleśnia 3.05.2019 
- klasa młodzieży (junior class) 
- sędzia Andrzej Szutkiewicz 
- dosk.(ex) 1/2 
- ZWYCIĘZCA MŁODZIEŻY 
- NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE (Best Junior in Breed)
- ZWYCIĘZCA RASY !!!!!!! (BOB)!!!!!! 


 imperial weimaraner