CASSIOPEIA Imperial Weimaraner

18-12-2019
JChPL CASSIOPEIA Imperial Weimaraner w wieku 19 miesięcy otrzymała 
CERTYFIKAT UŻYTKOWOŚCI MYŚLIWSKIEJ FCI
WORKING CLASS CERTIFIKATE  

imperial weimaraner